Nadační fond Šance pro budoucnost, je nezisková organizace, která vznikla na podporu rodičů samoživitelů, kteří se ocitli v nouzi a sociálně znevýhodněným dětem, kterým díky finančním darům umožníme chodit na školní obědy .

"Nikdy nevíme, co nám život přinese."  

Nadační fond Šance pro budoucnost je odrazovým můstkem pro všechny, kteří se ocitli v těžké životní situaci.