Jsou situace, na které člověk sám nestačí, ať už je to nemoc, hendikep, ztráta živitele rodiny nebo jiná tragédie. Pro tyto lidi jste zde vy, VY kteří jste ochotni jim pomoci, protože nikdy nevíte, co vám život přinese a tito lidé, až se z nelehké situace dostanou, jednou mohou pomoci vám . 

QR kód pro okamžitou pomoc. Nadační fond Šance pro budoucnost, je nezisková organizace, která vznikla na podporu rodičů samoživitelů, kteří se ocitli v nouzi a sociálně znevýhodněným dětem, kterým díky finančním darům umožníme chodit na školní obědy .

"Nikdy nevíme, co nám život přinese."  

Nadační fond Šance pro budoucnost je odrazovým můstkem pro všechny, kteří se ocitli v těžké životní situaci.