Chci pomoci

CHCI POMOCI - finančně

Váš finanční nebo materiální dar pomůže zajistit sociálně znevýhodněným dětem teplé školní obědy. Rodičům samoživitelům zajistí pro jejich děti důstojný domov a usnadní jim složitou životní situaci. Libovolnou částku můžete převést na účet Nadačního fondu Šance pro budoucnost č.ú. 257582595/0600 . 

Dárce (fyzická i právnická osoba) má nárok odečíst si poskytnutý dar z daňového základu (tzn. snížit základ daně o částku poskytnutého daru). Potvrzení o daru pro účely Vašeho daňového přiznání je samozřejmostí. Na Vámi zadaný e-mail, přijde ihned po úhradě, potvrzení o daru/darovací smlouva.

CHCI POMOCI - jinak

Nemůžete si dovolit finanční pomoc, ale můžete pomoci jinak? Věnujte tedy svůj čas, schopnosti a dovednosti lidem, kteří potřebují pomoci.

Hledáme dobrovolníky:

  • z oblasti IT, on-line marketingu apod.
  • studenty, kteří jsou ochotni doučovat a věnovat se dětem z rodin, které si to nemohou dovolit,
  • pořadatele sbírkových akcí, rodiče samoživitelé si tímto způsobem mohou finančně přilepšit  


Chci koupit certifikát

Koupí jednoho z certifikátů zajistíte sociálně znevýhodněným dětem teplé školní obědy.  Pokud se takto rozhodnete, informujte nás o této skutečnosti v sekci kontakt, zásláním zprávy, ve které uvedete vaše jméno nebo název firmy  a výše darované částky. Na základě tohoto a připsané částky na účet Vám zašleme certifikát a potvrzení/darovací smlouvu o poskytnutí daru. Poskytnuté dary si mohou dárci odečíst od daňového základu. Dary lze uplatnit jako odečitatelnou položku od základu daně.

Fyzické osoby

Podle § 15 odst.1 zákona o daních z příjmů

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. 

  • Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.
  • Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání.

  • Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Právnické osoby

Podle § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.


Daruji - 200,- Kč

Zakoupením tohoto certifikátu zajistíte sociálně znevýhodněným dětem 4 teplé školní obědy. 

č.ú. 257582595/0600 

Daruji - 500,- Kč

Zakoupením tohoto certifikátu zajistíte sociálně znevýhodněným dětem 10 teplých školních obědů. 

č.ú. 257582595/0600

Daruji - 1000,- Kč

Zakoupením tohoto certifikátu zajistíte sociálně znevýhodněným dětem teplé školní obědy na 1 měsíc. 

č.ú. 257582595/0600

Daruji - 2000,- Kč

Zakoupením tohoto certifikátu zajistíte sociálně znevýhodněným dětem teplé školní obědy na 2 měsíce. 

č.ú. 257582595/0600

Daruji - 5000,- Kč

Zakoupením tohoto certifikátu zajistíte sociálně znevýhodněným dětem teplé školní obědy na 1/2 školního roku. 

č.ú. 257582595/0600

Daruji - 10000,- Kč

Zakoupením tohoto certifikátu zajistíte sociálně znevýhodněným dětem teplé školní obědy na celý školní rok. 

č.ú. 257582595/0600

Daruji - 500,- Kč

Zakoupením tohoto certifikátu pomůžete rodičům samoživitelům získat pro jejich děti důstojný domov. 

č.ú. 257582595/0600

Daruji - 1000,- Kč

Zakoupením tohoto certifikátu pomůžete rodičům samoživitelům získat pro jejich děti důstojný domov.

č.ú. 257582595/0600

Daruji - 5000,- Kč

Zakoupením tohoto certifikátu pomůžete rodičům samoživitelům získat pro jejich děti důstojný domov.

č.ú. 257582595/0600

Daruji - 10000,- Kč

Zakoupením tohoto certifikátu pomůžete rodičům samoživitelům získat pro jejich děti důstojný domov.

č.ú. 257582595/0600