Jak pomáháme


finanční příspěvek na nezbytné výdaje

Nákup oblečení, bot nebo zdravotních pomůcek může představovat nadstandardní výdaj, na který je třeba složitě šetřit. Peníze ale většinou potřebujete okamžitě. Pomůžeme Vám i s těmito nezbytnými výdaji. 

organizace sbírek 

Organizujeme sbírky (materiální nebo finanční), které jsou zaměřeny na konkrétní pomoc pro konkrétní rodinu nebo jedince. 

zaplatíme znevýhodněným dětem teplý školní oběd

Každé 10. dítě v ČR nemůže chodit ve škole na obědy. Bez školních obědů trpí nejen hladem, ale i vyloučením z kolektivu a zhoršením prospěchu. Náš projekt " Obědy pro děti", si proto dává za cíl tyto děti finančně podpořit a školní obědy jim prostřednictvím finančních darů zaplatit. Mimo samotné žadatele z řad rodičů, probíhá vše ve spolupráci se školami a školními jídelnami.  Peníze nejsou poskytovány rodičům, ale obědy jsou uhrazeny školám /školním jídelnám pro konkrétní dítě.

rodičům samoživitelům pomůžeme získat důstojné bydlení pro jejich děti 

Řada dětí tak musí vyrůstat v nevhodném prostředí azylových domů či ubytoven. Pomůžeme Vám pro vaše děti získat důstojné bydlení, a to jak zaplacením kauce na nové bydlení nebo v případě, že již byt máte, tak s měsíčním příspěvkem na jeho úhradu.