Jak pomáháme


finanční příspěvek na nezbytné výdaje

Nákup oblečení, bot nebo zdravotních pomůcek může představovat nadstandardní výdaj, na který je třeba složitě šetřit. Peníze ale většinou potřebujete okamžitě. Pomůžeme Vám i s těmito nezbytnými výdaji. 

organizace sbírek 

Organizujeme sbírky (materiální nebo finanční), které jsou zaměřeny na konkrétní pomoc pro konkrétní rodinu nebo jedince. 

zaplatíme znevýhodněným dětem teplý školní oběd

Každé 10. dítě v ČR nemůže chodit ve škole na obědy. Bez školních obědů trpí nejen hladem, ale i vyloučením z kolektivu a zhoršením prospěchu. Náš projekt " Obědy pro děti", si proto dává za cíl tyto děti finančně podpořit a školní obědy jim prostřednictvím finančních darů zaplatit. Samotné proplácení obědů řešíme přímo s žadateli, tj. rodiči dětí. Buď formou přímé platby od nás, na účet jídelen nebo dohodneme jakoukoliv jinou variantu této pomoci. Snažili jsme se toto řešit přímo se školami, ale velký problém nastal, když ředitelé škol ukázali na konkrétní děti a tím samozřejmě i na jejich rodiče, kteří by eventuálně mohli být příjemci naší pomoci. I když by jim naše pomoc přišla samozřejmě vhod, zdráhali se ji přijmout a ukázat tím na sebe, že se právě oni ocitli v této nezáviděníhodné situaci. Řešení situace přímo s námi, jim dává možnost nepoukazovat na sebe před školním kolektivem a vyřešit vše v tichosti.

rodičům samoživitelům pomůžeme získat důstojné bydlení pro jejich děti 

Řada dětí tak musí vyrůstat v nevhodném prostředí azylových domů či ubytoven. Pomůžeme Vám pro vaše děti získat důstojné bydlení, a to jak zaplacením kauce na nové bydlení nebo v případě, že již byt máte, tak s měsíčním příspěvkem na jeho úhradu.  

První obědy zaplaceny

Podařilo se nám dostat peníze na obědy k prvním 10 dětem. Stále bojujeme s velkým počtem žadatelů a současně i s nedostatkem získávaných financí. 

Upřesňujeme podmínky pro získání peněz z projektu "Obědy pro děti".

- Za rodinu v nepříznivé finanční situaci se nepovažuje rodina žáka, který je umístěný ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jemuž je základní vzdělávání v základní škole poskytováno za úplatu.

- Nadační fond Šance pro budoucnost je oprávněn žáka z projektu vyřadit poté, co opakovaně jeho rodiče nechávají obědy žáka bez předchozí omluvy propadnout.

- Nadační fond Šance pro budoucnost zaručuje anonymitu údajů žáků i rodičů. Nezveřejňuje jména a příjmení dětí zařazených do projektu, ani jména a příjmení jejich rodičů či osob, kterým děti svěřil do péče soud.