Dokumenty


OSVĚDČENÍ o datu přijetí oznámení o konání veřejné sbírky

Vzor potvrzení o poskytnutí finančního daru - právnická osoba   

Vzor potvrzení o poskytnutí finančního daru - fyzická osoba Individuální žádost o finanční dar Nadačního fondu Šance pro budoucnost